Behandling av personuppgifter

Registrering på Jämtland calling

När du registrerar dig på Jämtland calling - integritetspolicy

När du registrerar dig på Jämtland calling kommer vi att spara de uppgifter som du fyller i. Vi behöver dina uppgifter för att kunna skicka ut relevanta erbjudanden till dig och förmedla kontakt mellan dig och relevanta företag. För att erbjuda så relevanta matchningar som möjligt mellan dig och våra partnerföretag kan dina uppgifter komma att bli föremål för automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

Vi tar personlig integritet på stort allvar och all behandling av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

När du registrerar dig hos Jämtland calling samtycker du till att vi får lagra dina uppgifter och dela dem med våra partnerföretag i syfte att skapa relevanta och givande matchningar mellan dig och våra partners. Vi kommer att spara dina uppgifter så länge du är registrerad hos Jämtland calling och ditt samtycke gäller tills vidare. Du har när som helst rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallats.

Vi behöver i vissa fall hjälp med att hantera den information som vi behandlar. Det kan till exempel gälla lagring av information i molntjänster. I dessa fall blir de som hjälper oss personuppgiftsbiträden. Vi upprättar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med dessa biträden som säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt enligt våra instruktioner och att våra biträden har samma höga krav på säkerhet som vi har. Om dina uppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer vi alltid ställa krav på att dina uppgifter behandlas säkert och att tillämplig dataskyddslagstiftning följs.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Jämtlandshubben AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan kontakta oss på hello@gomorronostersund.se

Vi är mån om din integritet och har höga säkerhetskrav för att garantera att dina personuppgifter behandlas säkert och korrekt. Om du ändå skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter kan du alltid kontakta oss. Du har också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.